29 maj

Huset är grovutmätt på tomten.

15 maj

Preliminär leverans av stommen tisdagen 8 augusti.