18 maj

Carporten är nu i det närmaste klar, vindskivor och målning är det som återstår. Lite inredning och hyllor ska in i förrådsdelen också. Mycket skönt att få ett låsbart utrymme för verktyg m.m.
Vi har också rullat ut gräsmatta, ungefär 150 m2 blev det i en första vända. Vi har inte tänkt att ha så mycket gräsmatta, utan satsar på planteringar och naturtomt.
Jag har också beställt närmare 100 kvadrat marksten, så jag kommer inte att gå sysslolös i sommar.