Fortsättning på carportbygget 2007

Material på plats

Materialet till carportbygget är nu på plats. Hoppas att vi kommer igång i mellandagarna. Till vänster är materialet till sedumtaket, dränering (ljusgröna mattor) och sedummattorna. Framför sedummattorna ligger gabionerna som ska vara i slänten framför leran i bildens framkant. 8 december.

Stomresning

Carportbygget har nu kommit igång, stomresning pågår. 6 januari.

Stomresning

Ytterväggarna färdigresta. 7 januari.

Hantlangare

Jag har svärfarsan Börje som hantlangare. Mycket bra med nån som hjälper till, hade inte gått så här bra att bygga själv. 7 januari.

Stomrest!

Stommen rest, dags för råspont! 10 januari.

Taket klart, jobbar med panelen.

Taket är lagt, väntar på en kompletterande leverans av material till sedumtaket. Jag ska också fixa lite rostfria plåtdetaljer till avslutet mot hängrännorna. Vi har också börjat sätta upp panelen. 17 januari.

mer panel

Återstår endast lite panel på "baksidan". Och nu kom snön! 21 januari.

Sedumtak

Förberedelser för sedumtaket. Takfotsplåten ligger på plats (tur att man köpt murblock) och dammduken, som används som vattentätt skikt, rullas ut. 10 maj.

Sedumtak

Skummgummimattor, som håller lite fukt, läggs ut. Ovanpå dom läggs en tunn fiberduk som sk ahindra jord från att komma ner och täppa till dräneringshålen i kantlisterna. 12 maj.

Sedumtak

Mattorna på plats, återstår lite putsning av kanter och fixande av skarvar. Vindskivor och hängrännor ska dit också. 12 maj.

Sedumtak

Sedumtak

Närstudie av taket 11 dagar senare, dom har mått bra av lite vatten. 23 maj.