Markarbeten 19-27 juli

Vi hade tur och slapp påla, på detta sätt sparade vi ca 100'. Dessa pengar används nu till att få ordning på tomten samt till att bygga en carport.

Vad som har gjorts hittills:

Vi har tagit bort en massa schaktmassor från grundläggningen av huset. Dessa lades på en tomt i närheten

Skönt at bli av med dom

Ett helt flak fullt med stubbar har tagits upp

Förberedelser för framtiden

Vi har grävt en servis (vatten, avlopp, el, data samt dagvatten) till uthuset. När vi bygger huset så har vi allting klart en meter ner!

Kulvert

Då det var trångt i marken på framsidan för alla ledningar så lade vi vattenledningen lite grundare och i en kulvert som tillverkades av cellplast som blivit över från grundläggningen.

Dränering

Dagvattenledningen användes även till att dränera mot backen, det går ett dräneringsrör i en båge runt huset, Tanken är att fånga in vattnet vid tomtgränsen så att vi slipper det på tomten.

Vi har höjt upp en del av tomten till samma nivå som grannen

Vi har lagt ett lass planteringsjord i en hög på norrsidan. Där ska vi ha rabatter och gångar

Jord ligger utlagt för gräsmattan! Vi funderar på att rulla ut gräsmatta senare i år

Frun i huset paddar

Vi har gjort markarbetet för plattan för carporten. Kantblock, armeringsmaterial och lecablock är beställda!

Uteplatser och gångar till och runt huset är utlagda och paddade

Infarten är grusad

Bara att ställa dit gabionerna

Underlag för gabionerna är grovutsatta. Kommer att behövas lite finjustering.

Hej då, skopan

Hej då, skopan!

Det färdiga resultatet

Nu känns tomten mycket mer som en tomt, än en igenväxt leråker!

Stolt husfader

Stolt husfader med arbetssolbränna (D.v.s blek där kläderna täcker!)