Om tomten

Områdeskarta över lugnet. Bilden är från Södertälje kommuns hemsida

Vår tomt är tomt O.

Här ligger området: Gula sidorna kartor

En tydligare karta finns här. På denna karta ser man även övrig nybebyggelse. Flerbostadshusen nedtill på ritningen är under byggnad. Par/radhusen kommer att byggas senare.

Tomten är på 1049 m2 och ligger i Lugnet, ett nyetablerat område med ca 20 tomter utanför Östertälje. Området ligger i en dalgång som är omgärdad av skog, men det är nära till övrig bebyggelse. Det är någon kilometer till Östertälje pendeltågstation. Lugnet är tänkt att länka ihop gamla Östertälje med Glasberga sjöstad, ett större område som planeras i närheten.
Glasberga har nu fått en egen hemsida. På den står fantastiska saker som att "Ungefär 500 meter från bostadsområdet ligger Moraberg köpcentrum, med ett stort utbud av välkända butiker och restauranger."

Det finns ett Mc Donalds! :-D

Situationsplan Glasberga. Bilden är från Glasbergas hemsida

Ovan är en situationsplan över Glasberga. Det var ett invigningsjippo på plats lördagen 26/8, vi var där och tittade. Det verkar som att bygget kommer att komma igång där mycket tidigare än vi trott, redan till nästa år kommer bostäder att kunna byggas. Ä så länge kommer vi att bo i bushen, men sen kommmer det att bli 5-800 bostäder till! Lugnet ligger precis till vänster utanför kartan.Om man följer vägen till vänster från rondellen passerar man Lugnet. Klockan 4 från rondellen ser man Glasberga säteri, och bakom det finns en tomt reserverad för skola. Kommunen kommr att bygga skolan när det finns ungefär 300 bostäder i området. Vi hoppas att våra barn kan gå i skola där!